Parhus

Svenska

Typ:
Nya byggnader
1300 m2 (10 hus)

BYGGSTART:
2014

Genomfört:
2017