Fristående hus 2016-2018

Svenska
Typ:
Nybyggnation
Storlek: 715 m2 (11 hus)

BYGGSTART:
2016

Genomfört:
2018