Condominium

Svenska

Typ:
Nybyggnation
425 m2 (på 425 m2)

BYGGSTART:
2018

Genomfört:
2019