Üksikelamud 2016-2018

Rootsi
TÜÜP:
Uusehitis
Maht: 715 m2 (11 maja)

EHITUSE ALGUS:
2016

VALMIMISAEG:
2018