TÄHELEPANU! KODULEHT ON UUENEMAS, VABANDAME EBAMEELDIVUSTE PÄRAST!

RPM OÜ on asutatud …. aastal. Kuigi ettevõtte toodangust ca 75% eksporditakse Skandinaaviasse ja Lääne-Euroopasse pole unustatud ka kodumaist turgu ja Eesti kliente. Vastupidi, eksportturgudelt saadud kogemusi oma toodetesse lülitades loome ka Eesti majaostjatele väärtust, mida saame rahvusvaheliselt turult.

RPM tooted jagunevad kasutusotstarbeliselt kahte suurde gruppi: elumajad ja puhkemajad. Kasutame majade projekteerimiseks pika-ajalise kogemusega spetsialiste, kelle töö muudetakse reaalsuseks oskuslike ja pika tööstaažiga tootmistööliste ja püstitajate abiga.