TÄHELEPANU! KODULEHT ON UUENEMAS, VABANDAME EBAMEELDIVUSTE PÄRAST!

Kuidas maja valmib?

RPM’i puidust majad valmivad tihedas koostöös kliendiga. Pole oluline, kas jõuate meie juurde valmis arhitektuursete joonistega või lihtsal paberil esialgse ideega. RPMis on spetsialistid, kes suudavad igas etapis projektiga liituda ning luua maja, mis klienti rõõmustab ja mille üle RPMi töötajad võivad uhked olla.

RPMi tööprotsess algab kliendi maja arhitektuursete jooniste koostamisest, mis on ka aluseks kohalikust omavalitsusest ehitusloa taotlemiseks. Meie kontoris on olemas joonestajad, kes modelleerivad maja vastavalt kliendi ootustele ja meie tootmisspetsiifikale. Antud etapis pannakse paika kõik ruumiplaanid, maja väline disain ning uste ja akende asetus. Peale arhitektuursete jooniste kinnitamist kliendi poolt saame alustada maja tootmisjooniste koostamisega.

Sama-aegselt tootmisjooniste koostamisega tellitakse tehasesse valmis maja avatäited, trepid ja muud olulised komponendid, mida antud maja tootmisprotsessis vaja läheb – kõik selleks, et pakkuda kliendile lühemat ooteaega!

RPMi tootmisprotsess toimub soojades ning kuivades siseruumides. Püüame maja maksimaalselt valmis toota tehases, et püstitusaeg objektil oleks võimalikult lühike ning sellest lähtuvalt ka maja „avatus“ ilmastikule oleks minimaalne. Sisetingimused ning maksimaalne komplekteeritus ongi puidust elementmajade peamine eelis – kuivades tingimustes koostesse läinud materjalid säilitavad oma parimad omadused ning on kaitsud niiskuse ja tuulte eest.

Objektile jõuavad RPMi puitmajad korrektselt pakitult ja ilmastiku eest kaitstult. Meie professionaalsed püstitajad paigaldavad ilmastikukindla eramaja keskmiselt 5 päevaga. Peale ilmastikukindluse saavutamist jätkub töö vastavalt välisviimistluse lõpetamise, kilpide omavahelise tihendamise ning sisetöödega. Keskmine tööaeg objektil on ca 1 kuu alates kilpide paigaldamise alustamisest kuni viimaste sisetööde lõpuni.